Rozważnie czyli jak?- Kilka wskazówek na temat rozsądnego budowania, cz.1:

Każdy z potencjalnych inwestorów powinien być świadomy, że budowa domu to nie tylko spora finansowa inwestycja. Jest to przedsięwzięcie twórcze i rozwojowe, bardzo absorbujące czasowo i organizacyjnie. Do budowy domu trzeba się więc dobrze przygotować, wnikliwie rozważyć wszystkie za i przeciw, doskonale zaplanować każdy etap budowy. Nie możemy też błędne sądzić, że architekt oraz ekipa budowlana czy wykończeniowa rozwiążą problematyczne kwestie za nas. Podejmując decyzję o budowie domu bierzemy na siebie cały proces z nią związany, uwzględniając możliwość zaangażowania się w inwestycję i jej konsekwencje dla życia rodzinnego i zawodowego. Od dłuższego już czasu obserwujemy zjawisko, iż budownictwo jednorodzinne zostało zdominowane przez tematykę związaną z efektywnością energetyczną budynków. Energooszczędność to już nie tylko moda, lecz kwestia narzucanego przez dyrektywy unijne kierunku rozwoju znajdującego swój wyraz również w obowiązujących dzisiaj przepisach budowlanych. Coraz częściej mamy również do czynienia z większą świadomością inwestorów, którzy decydują się na wyższe koszty inwestycyjne z perspektywą tańszej eksploatacji domów w przyszłości. Pamiętajmy jednak, że podczas całego przedsięwzięcia jakim jest budowa domu, aspekt energooszczędności to tylko jedna z wielu decyzji jakie będziemy musieli podjąć. Racjonalne podejście do w podejmowaniu decyzji w tak wielowymiarowym wydarzeniu, jakim jest budowa domu dotyczy wielu kwestii i towarzyszyć nam będzie, aż do momentu w nim zamieszkania. Rozważnego podejmowania decyzji potrzeba tu bowiem, nie tylko wtedy, gdy decydujemy się na projekt czy wybieramy materiały do budowy domu pod kątem energooszczędnej eksploatacji, ale także, gdy analizujemy swój potencjał budżetowy czy aktualne lub przyszłe potrzeby rodziny. Inwestor mądry i rozsądny to też inwestor świadomy rynku budowlanego pod względem projektowym oraz materiałowym.

budowa domu

budowa domu

Marengo Architektura Wnętrz

Najnowsze komentarze