Dobre przygotowanie do inwestycji, cz.1:

Dobre przygotowanie do tak poważnego przedsięwzięcia jakim jest budowa własnego domu, to przede wszystkim znajomość obowiązującego prawa oraz aktualnych przepisów budowlanych.

Zgodnie z przepisami: Wraz z rokiem 2014 weszły w życie nowe Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Celem wprowadzonych zmian jest ograniczenie ilości energii niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania na ciepło budynków. Dla przeciętnego inwestora oznacza to zmianę spojrzenia na energooszczędność, również na przestrzeni najbliższych lat. Nowe Warunki Techniczne wprowadziły zaostrzenia dotyczące wskaźnika EP (określającego zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną) oraz współczynnika przenikania ciepła U przegród budynku. Oznacza to, że od 2014 roku nowo powstające domu muszą być jeszcze cieplejsze niż dotychczas.

Marengo Architektura Wnętrz

Najnowsze komentarze